• CHCEME BYŤ ŠKOLA, KDE:
     ♦ žiak bude cítiť, že všetko, čo mu škola umožňuje má, alebo snáď bude mať zmysel
     ♦ absolvent školy prizná, že všetko, čo mu škola umožnila, malo zmysel
   • Prijímacie skúšky 2020/2021

   • Koronavírus pominie, ale vzdelávanie a remeslá sú „neverending story“. 

    V septembri 2020 sa tešíme na všetkých súčasných deviatakov, ktorí tiež veria, že „Remeslo má stále zlaté dno“ a majú záujem túto vieru rozvíjať a stať sa súčasťou nášho tímu – my pre to urobíme všetko... 

    Remeslá v oblastiach gastronómie, cestovného ruchu, beauty, stavebníctva, nábytkárstva a podnikania budú naďalej potrebné, žiadané a najmä perspektívne.
     

    Aktuálne informácie:

     

    22.06.2020 - Výsledky prijímacieho konania - 2.kolo

    • študijné odbory (hotelová akadémia, čašník-servírka, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby)

    • učebné odbory (inštalatér, kuchár, hostinský)

     

     

    05.06.2020

    Voľné miesta do 2.kola prijímacieho konania

    študijné - maturitné odbory

    • 6323 K hotelová akadémia - prijatí 23, voľné 8

    • 6446 K kozmetika - prijatí 7, voľné 0

    • 6444 K čašník, servírka - prijatí 5, voľné 2

    • 6445 K kuchár - prijatí 8, voľné 0

    • 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby - prijatí 0, voľné 6

    učebné odbory

    • 3678 H inštalatér - prijatí 4, voľné 4

    • 6456 H kaderník - prijatí 6, voľné 0

    • 6489 H hostinský - prijatí 1, voľné 5

    • 6445 H kuchár - prijatí 4, voľné 2

     

    Kritériá prijímacieho konanie platia tie isté, ako v 1.kole (pozri nižšie pod 07. 05. 2020)

    Ako postupovať:

    • Čo najskôr poslať prihlášku na 2.termín (informácie poskytne ZŠ) do požadovaného odboru (do 19.6.2020)

    • Do 23.6.2020 budete informovaní o výsledkoch prijímacieho konania

    • Ak žiak bude prijatý: zákonný zástupca žiaka obratom doručí záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium - bude priložené v obálke s rozhodnutím (najneskôr do 30. 6. 2020)

    • Ak žiak nebude prijatý: obratom zašle odvolanie (bude priložené v obálke s rozhodnutím) a informuje sa o postupe na  0918 370 875,  skola@sosdk.sk , alebo u výchovného poradcu ZŠ

    Ďakujeme za záujem Vášho dieťaťa študovať na našej škole.

     

    21.05.2020 - Výsledky prijímacieho konania

    • študijné odbory (hotelová akadémia, kozmetik, čašník-servírka, kuchár, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby)

    • učebné odbory (inštalatér, kaderník, kuchár)

     

    07.05.2020

     

     

    k 20.04.2020 platia nasledovné usmernenia:

    · usmernenie MŠVVaŠ  https://www.ucimenadialku.sk/...

     

    ukážkové testy z predošlých rokov

     

    Kto bude prijatý, garantujeme mu, že počas úspešného štúdia na našej škole bude mať okrem iného možnosť:

    • absolvovať zahraničnú odbornú prax v niektorej z týchto destinácií: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko, Grécko, Lichtenštajnsko, Poľsko, Česko, kde môže získať zaujímavé vreckové (cca 500 € / mesiac)

    • podieľať sa na realizácii rôznych medzinárodných projektoch

    • vykonávať odborný výcvik – prax, aj vo firmách v blízkom okolí svojho bydliska (napr. v rodinnej firme)

    • na časté exkurzie a besedy s odborníkmi z praxe z rôznych firiem = potenciálnych zamestnávateľov

    • aktívne sa podieľať na rôznych charitatívnych a humánnych akciách (napr. spoločné darcovstvo krvi)

    • súťažiť v rôznych, až medzinárodných súťažiach


    Čo čaká našich žiakov po skončení školy?

    • nemajú problém sa zamestnať doma a ani v zahraničí

    • po maturite môžu ísť  na vysokú školu

    • keď ukončia učebný odbor, môžu si u nás za 2 roky urobiť maturitu v odbore podnikanie v remeslách a službách