• CHCEME BYŤ ŠKOLA, KDE:
     ♦ žiak bude cítiť, že všetko, čo mu škola umožňuje má, alebo snáď bude mať zmysel
     ♦ absolvent školy prizná, že všetko, čo mu škola umožnila, malo zmysel
   • Prijímacie skúšky 2021/2022

   • V septembri 2021 sa tešíme na všetkých súčasných deviatakov, ktorí tiež veria, že „Remeslo má stále zlaté dno“ a majú záujem túto vieru rozvíjať a stať sa súčasťou nášho tímu – my pre to urobíme všetko... 

    Remeslá v oblastiach gastronómie, cestovného ruchu, beauty, stavebníctva, nábytkárstva a podnikania budú naďalej potrebné, žiadané a najmä perspektívne.
     

    26.02.2021

    Voľné miesta do 1.kola prijímacieho konania

    študijné - maturitné odbory

    učebné odbory

     

    Ďakujeme za záujem Vášho dieťaťa študovať na našej škole.

    ukážkové testy z predošlých rokov

     

    Kto bude prijatý, garantujeme mu, že počas úspešného štúdia na našej škole bude mať okrem iného možnosť:

    • absolvovať zahraničnú odbornú prax v niektorej z týchto destinácií: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko, Grécko, Lichtenštajnsko, Poľsko, Česko, kde môže získať zaujímavé vreckové (cca 500 € / mesiac)

    • podieľať sa na realizácii rôznych medzinárodných projektoch

    • vykonávať odborný výcvik – prax, aj vo firmách v blízkom okolí svojho bydliska (napr. v rodinnej firme)

    • na časté exkurzie a besedy s odborníkmi z praxe z rôznych firiem = potenciálnych zamestnávateľov

    • aktívne sa podieľať na rôznych charitatívnych a humánnych akciách (napr. spoločné darcovstvo krvi)

    • súťažiť v rôznych, až medzinárodných súťažiach


    Čo čaká našich žiakov po skončení školy?

    • nemajú problém sa zamestnať doma a ani v zahraničí

    • po maturite môžu ísť  na vysokú školu

    • keď ukončia učebný odbor, môžu si u nás za 2 roky urobiť maturitu v odbore podnikanie v remeslách a službách