• CHCEME BYŤ ŠKOLA, KDE: žiak bude cítiť, že všetko, čo mu škola umožňuje má, alebo snáď bude mať zmysel - absolvent školy prizná, že všetko, čo mu škola umožnila, malo zmysel
    • nadstavbové štúdium