• CHCEME BYŤ ŠKOLA, KDE:
          ♦ žiak bude cítiť, že všetko, čo mu škola umožňuje má, alebo snáď bude mať zmysel
          ♦ absolvent školy prizná, že všetko, čo mu škola umožnila, malo zmysel