• Ruská kuchyňa

     • Srdečne vás pozývame ochutnať špeciality "ruskej kuchyne", ktoré pripravia 6. a 7. októbra 2020 žiaci v našej školskej reštaurácii na Radlinského ulici

      V prípade záujmu vás prosím informovať p. Raffajovú (a.raffajova@centrum.sk).

      Na vašu návštevu sa tešia žiaci 4.G a 4.H triedy a MOV p. Martvoňová a Erika Štriflerová

       

       

     • Ako postupovať pri pozitívnom teste na Covid19

     • Milí rodičia a žiaci,

      iste vás zaujíma ako postupovať ak by vám bol zistený pozitívny test na nový corona vírus. Ako postupovať ak by bol zistený niektorému vášmu rodinnému príslušníkovi, alebo osobe s ktorou ste v úzkom kontakte. Podľa odporúčaní Regionálneho  úradu verejného zdravotníctva /RÚVZ/ postupujte nasledovne:

      • v prípade podozrenia na ochorenie    alebo po kontakte s pozitívnym zostaňte ako úzky kontakt s pozitívnym v domácej 10-dňovej karanténe. Žiaci z triedy kontaktu s podozrivým sledujú svoj zdravotný stav. Zákonný zástupca má povinnosť oznámiť škole dôvod a neprítomnosť svojho dieťaťa.
      • v prípade  vášho pozitívneho testu  nás to tomto fakte bude informovať RÚVZ. Úzke kontakty pozitívneho/vaša trieda/  budú vylúčení z vyučovacieho procesu. Začne  im  plynúť povinná 10-dňová karanténa. Ak začne niektorí z vás, z takejto triedy,  v tomto čas pociťovať príznaky nového ochorenia, kontaktujte prosím svojho obvodného lekára a informujte ho, že ste v 10-dňovej karanténe ako úzky kontakt pozitívne testovanej osoby.

      Dôležité informácie:

      Najčastejšie príznaky:

      • horúčka,
      • suchý kašeľ,
      • únava
      • rôzne druhy bolesti,
      • bolesť hrdla,
      • hnačka,
      • zápal spojoviek,
      • bolesť hlavy,
      • strata chuti alebo čuchu,
      • kožná vyrážka alebo zmena farby prstov

       

      Symptómy sú zvyčajne mierne a začínajú postupne, ako pri iných vírusových infekciách. Vírus sa prenáša od osôb infikovaných vírusom. Ochorenie sa môže šíriť z človeka na človeka cez malé kvapôčky (aerosól) z nosa alebo úst, ktoré sa šíria, keď osoba s COVID-19 kašle alebo vydýchne. Tieto kvapky pristávajú na predmetoch a povrchoch okolo osoby. Hlavným spôsobom šírenia choroby sú dýchacie kvapky vylúčené niekým, kto kýcha alebo kašle.

     • Opravné skúšky

     • Termín opravných skúšok  za školský rok 2019/2020 zo všetkých predmetov sa konajú 16. 9. 2020 v budove na Š1.                      

                                                                                                                                                                                                                                   Tabačková

     • Prax Švajčiarsko (zmena organizácie výberového konania)

     • Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu v Banskej Bystrici, podobne ako po minulé roky, organizuje pre študentov hotelových akadémií, stredných odborných škôl zameraných na pohostinstvo a cestovný ruch, ako aj ostatných mladých záujemcov, odbornú prax v zariadeniach cestovného ruchu vo Švajčiarsku. Odborná prax sa uskutoční v termíne od 6. decembra 2020 do 6. apríla 2021. Výberové konanie pre záujemcov sa uskutoční 23.septembra 2020 (streda) vo Zvolene. 

      ZMENA ORGANIZÁCIE VÝBEROVÉHO KONANIA


      Bližšie informácie vám poskytne p. Michalica

     • Harmonogram obedov pre Š1

     • 11.55 – 12.10           I. K, II.K

      12.50 – 13.05           III. K, III.L , IV.K, IV. L

      13.45                        V.K, V. L, I.N , II. N

     • Covid-19: Kozmetický a kadernícky salón len na objednávku

     • VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI,

      vzhľadom na prijaté opatrenia proti šíreniu nákazy Covid-19 prijíma náš školský  kadernícky a kozmetický salón zákazníkov len na objednávku až do odvolania.

       

      KADERNÍCTVO:

      Mgr. Marcela Bečková, tel. kontakt: 0918370876

      Mgr. Zuzana Žúborová, tel. kontakt: 0918370815

       

      KOZMETIKA:

      Ing. Janka Žiaková, tel. kontakt: 0918370884

      Mgr. Andrea Oravcová, tel. kontakt: 0918370817

       

      Za porozumenie ďakujeme