• žiaci

    • Milí študenti,

     ako školská psychologička som tu v prvom rade pre Vás ako pomoc pri riešení záťažových životných situácii. Naše stretnutia môžu byť prvým krokom smerujúcim k riešeniu problému, zmierneniu napätia a predovšetkým k tomu, aby ste sa cítili lepšie.

     Na stretnutie so mnou môžete prísť, keď…

     • prežívate ťažké obdobie,

     • máte pocit, že sa Vám nič nedarí,

     • sa Vám ťažko učí a neviete prísť na ten správny systém učenia sa,

     • Vás trápi tréma, strach zo skúšania

     • sa Vám ťažko sústredí a vykonáva práca počas praxe,

     • potrebujete pomoc a podporu pri riešení osobných problémov

     • riešite otázku sebarozvoja, zdravého sebavedomia a sebaprezentácie

     • Máte problém so zvládaním svojich emócií, nálad a prežívanie

     • Vás trápi rodinná situácia, komunikácia s učiteľmi alebo vzťahy s kamarátmi,

     • Vám niekto ubližuje,

     • ste nezapadli do kolektívu v škole,

     • by ste sa chceli poradiť s výberom vysokej školy,

     • potrebujete poradiť s výberom budúceho zamestnania, s jeho hľadaním a s nástupom do neho,

     • alebo sa chcete porozprávať o niečom inom, čo Vás trápi.

      

     Kde? Kedy? Ako?

     Pondelok - streda: Pelhřimovská - kabinet číslo 203

     Štvrtok - piatok: Stavbár - zborovňa

     Kontakt: 0918 370 816; marencikova@sosdk.sk

      

     Čo potrebujete?

     • podpísaný informovaný súhlas od rodičov (ak nemáte ešte 18 rokov)

     • súhlas triedneho učiteľa s uvoľnením z vyučovania

     Nezabudnite, že každý psychológ je viazaný mlčanlivosťou, etickým kódexom školského psychológa a zákonom o ochrane osobných údajov. Dôvera a pocit bezpečia sú pre mňa prioritou, preto sa nemusíte obávať zdôveriť sa s Vašimi ťažkosťami.

      

     Užitočné linky:

      

     Linka detskej istoty: 116 111