• rodičia

    • Vážení rodičia,

      

     podobne ako dospelí, aj deti a dospievajúci prežívajú rôzne formy ťažkostí a nachádzajú sa v zložitých  životných situáciách či už v škole, doma alebo medzi kamarátmi. Často si nevedia dať rady so svojím problémom, poprípade sa nedokážu prispôsobiť podmienkam v škole alebo majú potrebu sa len tak porozprávať. V takýchto situáciách je dobré mať možnosť sa na niekoho obrátiť. Okrem iných dospelých (rodičov, učiteľov, vychovávateľov…) jednu z pomocných rúk im ponúka aj školská psychologička.

      

     Ako sa objednať na stretnutie so školskou psychologičkou?

      

     Kde? Kedy? Ako?

     Utorok: Pelhřimovská - kabinet číslo 203 - 12:00 - 14:00

     Štvrtok: Stavbár - zborovňa - 12:00 - 14:00

     Kontakt: 0918 370 816; marencikova@sosdk.sk

      

     Ako pracuje školská psychologička?

     Pracuje formou individuálneho psychologického poradenstva a konzultácie,. Poskytnutie psychologickej starostlivosti Vášmu dieťaťu ako aj všetky konzultácie s Vami v súvislosti s riešením vzdelávacích a osobných problémov Vášho dieťaťa sú bezplatné.

      

     Pre spresnenie individuálnych potrieb žiaka je často dôležité mapovanie cez psychologickú diagnostiku, ktorej závery sú prísne dôverné a o výsledkoch je rodič resp. zákonný zástupca vždy informovaný.

     Pre poskytnutie psychologickej starostlivosti Vášmu dieťaťu do veku 18 rokov je vždy nevyhnutný Váš písomný informovaný súhlas.

      

     Žiakom sú poskytované aj odborno-vzdelávacie a psychologicko-preventívne skupinové aktivity na témy podporujúce efektívne učenie, osobnostný rozvoj a psychické zdravie žiaka.

      

     Mgr. Lenka Marenčíková, školská psychologička