• hostinský

    • Učebný odbor: 6489 H hostinský

     Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov ZŠ

     Dĺžka vzdelávania: 3 roky

     Učebný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá

     Spôsob ukončenia vzdelávania: záverečná skúška

     Doklad vzdelaní: výučný list

     Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

     Nadväzná odborná príprava:

     • nadstavbové štúdium

      

     Pracovné uplatnenie absolventa:

     • vlastná živnosť v odbore
     • ako kuchár aj čašník
     • vo všetkých druhoch stravovacích zariadení