• kaderník

    • Učebný odbor: 6456 H kaderník

     Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov ZŠ

     Dĺžka vzdelávania: 3 roky Učebný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá

     Spôsob ukončenia vzdelávania: záverečná skúška

     Doklad vzdelaní: výučný list

     Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

     Nadväzná odborná príprava:

     • nadstavbové štúdium

      

     Pracovné uplatnenie absolventa:

     • vlastná živnosť v odbore
     • samostatný pracovník v kaderníckom salóne
     • v salónoch krásy, vo wellness zariadeniach • poradenstvo oblasti starostlivosti a ošetrovania vlasov
     • obchodný zástupca pre kadernícke výrobky
     • v modelingu, v divadle, v médiách, vo filmovej produkcii