• kozmetik

    • Študijný odbor: 6446 K kozmetik

     Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov ZŠ

     Dĺžka vzdelávania: 4 roky

     Študijný odbor je určený pre: dievčatá

     Spôsob ukončenia vzdelávania: maturitná skúška

     Doklad vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list

     Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

     Nadväzná odborná príprava:

     • štúdium na vysokej škole
     • pomaturitné štúdium

      

     Pracovné uplatnenie absolventa:

     • vlastná podnikateľská činnosť v odbore • samostatný pracovník v kozmetickom a vizážistickom salóne
     • v esteticko-dermatologickom salóne
     • poradenstvo v kozmetickej starostlivosti o pleť
     • v modelingu, v divadle, v médiách, vo filmovej produkcii
     • obchodný zástupca pre kozmetické výrobky