• operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

    • Študijný odbor: 3341 K operátor stavebnej výroby

     Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov ZŠ

     Dĺžka vzdelávania: 4 roky

     Študijný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá

     Spôsob ukončenia vzdelávania: maturitná skúška

     Doklad vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list

     Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

     Nadväzná odborná príprava:

     • štúdium na vysokej škole
     • pomaturitné štúdium

      

     Pracovné uplatnenie absolventa:

     • vlastná podnikateľská činnosť v odbore
     • v prvovýrobe – píly, výroba veľkoplošných materiálov
     • v nábytkárskej a stolárskej výrobe
     • v technologickej príprave výroby – technológ
     • pri organizácii a riadení výroby – výrobný dispečer, majster
     • konštruktér - návrhár
     • dizajnér nábytku
    • Prihlás sa a získaj:

     • pokosovú pílu
     • pracovné oblečenie s logom školy (tričko, montérky, pracovná obuv)
     • príspevok školy na nákup materiálu na zhotovenia si vlastného výrobku
     • možnosť absolvovať časť praktického vyučovania vo firmách