• Poďakovanie - ikuchyne.sk
     • Poďakovanie - ikuchyne.sk

     • Ďakujeme spoločnosti ikuchyne.sk za dodanie materiálov, katalógov a vzorkovníkov slúžiacich k skvalitneniu výučby žiakov našej školy, ktorí študujú v odbore operátor drevárskej a nábytkárskej výroby. Všetky sme použili v našej odbornej učebni. Veľmi sa tešíme a ďakujeme.

      Stoly Potočan

      Lavice iKuchyne