• PRERUŠENIE VYUČOVANIA OD 16. DO ODVOLANIA

     • Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s opatrením proti šíreniu nového koronavírusu, prerušuje vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach na Slovensku prerušené od 16. do ODVOLANIA. Vyučovanie bude aj naďalej prebiehať formou samoštúdia.

      Vyučovanie na našej škole bude prebiehať dištančnou formou, zabezpečenou pomocou systému EduPage a ďalšej elektronickej komunikácie. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu, preto žiadame všetkých žiakov, aby sledovali svoje konto na EduPage, kde im vyučujúci budú zasielať študijné materiály, prípadne testy, ktoré vyučujúci môžu v plnej miere hodnotiť.

      Žiaci budú posielať vypracované úlohy výlučne cez systém EduPage predpísaným spôsobom z dôvodu triedenia úloh do jednotlivých tried a zadaní. Iní spôsob odovzdávania vypracovaných úloh je možný len vo výnimočných situáciách a po dohode s vyučujúcim

      Pre aktuálne informácie týkajúce sa vyučovania sledujte naďalej stránku školy a správy na EduPage.

    • aj TY v IT
     • aj TY v IT

     • Dovoľujeme si pozvať vaše študentky na prvé ONLINE Aj Ty v IT Coding Clubs na témy:

      Kedy: 3.4.2020

      "Úprava fotografií v GIMPe"https://www.ajtyvit.sk/...

       

      Kedy: 9.4.2020

      "Základy programovania v JavaScritpe s porcessingom": https://www.ajtyvit.sk/...

       

      Kedy: 29.4.2020

      "Praktická bezpečnosť na internete": https://www.ajtyvit.sk/...

       

      Čas: Coding Cluby sa budú konať v čase od 17 do 20 hod.

      Kde: Coding Club bude prebiehať ONLINE, podrobné informácie budeme registrovaným účastníčkam zasielať mailomKapacita: 15 dievčat

      REGISTRÁCIA: je možná na vyššie priložených linkoch k jednotlivým eventom.

      Podujatia sú určené pre študentky stredných škôl a osemročných gymnázií.

      V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na mailových adresách pri konkrétnych eventoch.

      S pozdravom

      Mirka Čechová

    • Okresné kolo SOČ - ZRUŠENÉ
     • Okresné kolo SOČ - ZRUŠENÉ

     • Na základe pretrvávajúcej vírusovej epidémie je okresné kolo SOČ, pre okresy Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín, ktoré sa malo konať v piatok 13.3.2020, zrušené. O náhradnom termíne vás včas budeme informovať, keď to okolnosti umožnia.

      Miloš Kubáň, okresný koordinátor SOČ