• Začiatok šk.r. 2020/2021

     • Milí žiaci,

      po dlhšej dobe sa otvoria brány škôl a samozrejme aj tá naša. Radi Vás opäť privítame v priestoroch školy

      2. septembra 2020 o 7.30 hod.

      Poprosíme Vás o príchod do svojich tried, spoločné otvorenie školského roka vzhľadom na epidemiologickú situáciu nebude. Nezabudnite na rúško, ktoré sa stalo súčasťou nášho života.

      Prosíme všetkých žiakov, aby ste priniesli vyplnený dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (viď príloha). Ide o dva dôležité dokumenty, ktoré ak nemáte možnosť ich vytlačenia, prepíšte ich prosím ručne .

      Žiaci prvého ročníka, ktorí boli prijatí na odbor hotelová akadémia prídu do budovy na ulici Pelhřimovská 1186 (oproti aquarelaxu). Žiaci 1.N triedy prídu do budovy na Pelhřimovskej ulici, učebne č. 7. Žiaci prijatí na odbor kuchár, čašník, kozmetik, kaderník a inštalatér prídu do budovy na ulici M. R. Štefánika (oproti autobusovej stanici). Pri príchode dostanú informáciu o svojej triede. Aj Vy milí prváci musíte priniesť uvedené prílohy a aj Vy nezabudnite rúško.

      Covid19_dotaznik_a_vyhlasenie_ziaka__zak._zastupcu.docx