• Študentská kvapka krvi 19.10-20.11.2020

     • Milí študenti,

      tento rok nie je zo známych príčin možné na našej škole zorganizovať odber krvi  počas kampane Študentská kvapka krvi. Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc Vás ale aj tak prosia a vyzývajú k darovaniu krvi na transfúznych oddeleniach nemocníc v Dolnom Kubíne alebo Trstenej. Je potrebné, aby ste sa na odber krvi vopred objednali.

      Ak sa tak rozhodnete, budeme si to aj my veľmi vážiť.

      A ak tak aj urobíte, pošlite nám fotografiu z vášho odberu. Uverejníme ju na stránke školy. Pošlite ju ako správu cez Edupage p. Tabačkovej alebo vašej triednej či triednemu učiteľovi.

      Uverejňujem tlačovú správu Slovenského červeného kríža:

       

      Rád sa miešaš druhým do života? Väčšina z nás sa občas mieša do života druhých ľudí – niekedy radou, inokedy pomocou. Slogan tohtoročnej Študentskej kvapky krvi chce pripomenúť, že každý, kto daruje krv, výrazne mení a zlepšuje zdravie a život druhého človeka. Zamiešajte sa aj vy, pridajte sa k tohtoročnej kampani a darujte krv!

      26. ročník kampane potrvá päť týždňov – začína 19. októbra a končí 20. novembra 2020. Študentská kvapka krvi prebieha v čase, keď sa kvôli pandémii COVID-19 sprísňujú opatrenia v celej krajine. V tejto situácii sú však pravidelní darcovia krvi ešte dôležitejší.

      Mobilné odbery krvi boli síce v celej krajine zrušené, krv je však stále možné darovať na odberových pracoviskách Národnej transfúznej služby SR a na hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc. „Ak ste zdraví a spĺňate aj ďalšie podmienky darovania krvi, neodkladajte svoje rozhodnutie na neskôr, teraz je vaša pomoc mimoriadne dôležitá,“

      Ďakujeme, že sa miešate druhým do života!

     • Svetový deň potravín - SÚŤAŽ

     • Vyhlásenie súťaže

       

      Milí študenti,

      pri príležitosti Svetového dňa potravín, ktorý má upozorniť ľudí na ľahostajný prístup k potravinám  sme pre vás pripravili súťaž na tému:

       

      „V kuchyni nám nič neostane“

         alebo zemiakové čarovanie

       

      Základom tejto súťaže je predstava, že nám ostali z nedeľného obedu  uvarené zemiaky, ktoré ide ďalej spracovať. Vyhlasujeme dve súťažné kategórie:

      1. Hľadač v kuchárskej knihe a na internete – vašou úlohou je poslať  cez Edupage svojej MOV recept, ktorého základnou surovinou sú uvarené zemiaky. Ak nie si študent odboru kuchár alebo hotelová akadémia a chceš sa zapojiť,  pošli recept p. Tabačkovej. V správe uveďte, že sa zapájate do súťaže.
      2. Uvarím, upečiem, odfotím alebo natočím a  pošlem – táto kategória je určená tým, ktorí sú ochotní vytvoriť nejaké kulinárske dielo a potom ho zdokumentovať. Takýto dôkazový materiál tiež pošlite cez Edupagesvojej MOV. Ak nie si študent odboru kuchár alebo hotelová akadémia a chceš sa zapojiť,  pošli recept p. Tabačkovej. V správe uveďte, že sa zapájate do súťaže.
     • 16. október – Svetový deň výživy, Svetový deň potravín

     • Deň podporovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Pripomína sa od 1981, v ten deň 1945 sa začala činnosť Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo – FAO. Úlohou je informovať verejnosť o aktivitách FAO a zvyšovať povedomie o problematike dostupnosti potravín v niektorých rozvojových zemiach a potrebe konzumácie zdravých potravín na celom svete.

       

      Vyspelé krajiny majú takmer neobmedzený prístup k potravinám, ako aj možnosti ich výberu. To sa pre mnohých ľudí stáva kritické. Obezita – jeden z hlavných rizikových faktorov pre vznik mnohých závažných až smrteľných ochorení, trápi mnohých obyvateľov práve týchto krajín. Veľkým protikladom je fakt, že máme stále na našej planéte mnoho území, kde vyvážená, kvalitná a bezprostredná výživa nie je samozrejmosťou, kde nemajú deti zabezpečené adekvátne nutričné podmienky pre zdravý rast, kde ľudia trpia podvýživou a veľkým nedostatkom. Na jednej strane dochádza k ochoreniam spôsobených nadbytkom a nevhodným zložením stravy, na druhej strane máme populáciu, ktorá trpí neadekvátnym zložením stravy z nedostatku.

       

      Dôležité odporúčania:

      • dodržujme odporúčania pre zdravý životný štýl a zdravé stravovanie

      • jedzme zdravé a kvalitné  potraviny, buďme kritický, nebojme sa vyberať si

      • nakupujme toľko , koľko naozaj spotrebujeme

      • vážme si jedlo a jeho výrobcov

      • naučme sa čítať informácie na obaloch jedál

      • šírme úctu a rešpekt k jedlu

       

       

     • dištančná výučba

     • Milí žiaci,

      od 12. 10. 2020 sa na základe rozhodnutia ministra školstva realizuje na stredných školách vyučovanie dištančne. Vyučovanie bude prebiehať on-line formou zatiaľ podľa platného rozvrhu. Každá vyučovacia hodina bude začínať presne v čase určenom rozvrhom vyučovania. Preto žiadame všetkých žiakov, aby v uvedenom čase boli pripojení na edupage , resp. zoom a riadne sa zúčastňovali online vyučovania.

      V tomto čase sú prioritné vaše školské povinnosti, nie brigády a iné aktivity. Obe strany aj vyučujúci aj žiaci budú rešpektovať rozvrh hodín a dodržiavať tieto pravidlá:

      1. rozvrh hodín je záväzný
      2. účasť na zoom hodinách je povinná
      3. domáce úlohy odovzdávať podľa stanoveného termínu
      4. nesplnenie zadania a domácej úlohy je možné hodnotiť známkou nedostatočný
      5. je možné skúšať žiakov individuálne cez zoom alebo prezenčne v budove školy
      6. odborný výcvik prebieha podľa pokynov majstrov odborného výcviku
      7. ak bude žiak PN a nemôže plniť svoje úlohy, poprosíme rodiča,  aby o tomto informoval triedneho učiteľa a ten ostatných učiteľov
      8. rešpektujeme sobotu a nedeľu
      9. navzájom sa podporujeme a snažíme sa o to, aby všetko išlo dobre

      Ing. Eva Tabačková

      zástupkyňa pre teoretické vyučovanie