• Rozbehni sa! na škole

     • V spolupráci s inciatívou Rozbehni sa! ti prinášame unikátnu možnosť absolvovať podnikateľskú prípravku, bezplatný online kurz, ktorý ti pootvorí dvere do sveta úspešného rozbiehania biznis nápadov!

      Čo sa za 30 minút naučíš
      Ukážeme ti, ako si overiť, či je tvoj nápad dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť
      fungujúci biznis. Naučíš sa ako:

      • Rozpoznávať nové nápady a posudzovať ich potenciál
      • Vytvárať biznis modely a vylepšovať ich tipmi od zákazníkov
      • Testovať nápady pomocou prototypov do 100€
      • Postupovať podľa 11 jednoduchých krokov
      • Navyše získaš PDF certifikát o absolvovaní, ktroý obohatí tvoj životopis

      Chcem absolvovať Prípravku

     • Stredoškolská odborná činnosť

     • Aj tento školský rok bola vyhlásená súťaž „Stredoškolská odborná činnosť“ a ak máte chuť a odhodlanie, môžete súťažiť v týchto 17 súťažných odboroch:

      01 Problematika voľného času

      02 Matematika, fyzika

      03 Chémia, potravinárstvo

      04 Biológia                                                                                                                                         

      05  Životné prostredie, geografia, geológia

      06 Zdravotníctvo a farmakológia

      07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

      08 Cestovný ruch, hotelierstvo,  gastronómia

      09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia

      11 Informatika

      12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika

      13 História, filozofia, právne vedy

      14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      15 Ekonomika a riadenie

      16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      17 Pedagogika, psychológia, sociológia


      Upozorňujeme žiakov, že pri splnených určitých podmienok môžu svoju prácu SOČ obhajovať aj na praktickej časti maturitnej skúšky. Školské kolo SOČ na našej škole bude 24.2.2021. Okresné kolo okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín bude organizovať tiež naša škola 11.03.2021. Viac informácií vám poskytne váš vyučujúci alebo okresný koordinátor.


      Prílohy:

      Organizacne_pokyny_2020_2021.docx

      OTP_SOC_2020-21_distancne.pdf

      Vyhlasenie_sutaze_SOC.pdf


      Miloš Kubáň

      Okresný koordinátor SOČ