• Prihlasovanie a odhlasovanie sa zo stravy

     • 1. Stravník nie je prihlásený na odber stravy automaticky. Na odber stravy sa môže prihlasovať nasledovným spôsobom:

      • na webovej stránke www.sosdk.edupage.org po prihlásení v časti Jedálny lístok na príslušné miesto ŠJ, STVB (stavbár), SPV,
      • pomocou aplikácie EduPage v časti Jedálny lístok na príslušné miesto ŠJ, STVB (stavbár), SPV
      • osobne v kancelárii vedúcej školskej jedálne,


      2. Stravník zodpovedá sám za prihlásenie sa na stravu, resp. odhlásenie sa z odberu stravy a môže tak urobiť nasledovne:

      • najneskôr do 14.00 hod. deň vopred je možné prihlásenie, resp. odhlásenie sa zo stravy na nasledujúci deň alebo viac dní,
      • v prípade závažných a nepredvídateľných udalostí ako napr. choroba, je odhlásenie stravy možné telefonicky do 7.30 hod. u vedúcej ŠJ na t.č.  0918 370 803 a na SPV u pani Dudášovej na t.č. 0918 370 866.


      Platba za stravu


      1. Platba stravného sa uskutočňuje úhradou najneskôr do 25. dňa mesiaca vopred na číslo účtu: SK50 8180 0000 0070 0052 1385 prostredníctvom bankového prevodu. V poznámke pre prijímateľa musí byť uvedené meno a priezvisko zamestnanca, žiaka, resp. trieda, ktorú navštevuje.

      2. Zúčtovanie za stravu prebieha automatickými odpočítavaním z predplateného kreditu stravníka. Výšku aktuálneho zostatku predplateného kreditu sa zobrazuje v aplikácii EduPage, resp. po prihlásení sa na našej  webovej stránke.


      POPLATKY ZA STRAVU

     • Darujte svoje 2%

     • Vážení rodičia a  priatelia školy,

      blíži sa dátum, kedy môžete rozhodnúť o 2 % Vašich zaplatených daní.

      Škola dlhodobo spolupracuje s Nadáciou Spoločne pre región, ktorá nám v tejto oblasti pomáha. Darujete svoje 2 %  tejto nadácii a ona nám ich v plnej výške vráti.

      Darovaním 2% pomôžete našej škole zlepšiť životné prostredie svojich detí v  škole, prispejete k modernejšiemu  a odbornejšiemu vzdelávaniu vášho dieťaťa. Vďaka nim budeme môcť pripraviť pre našich žiakov viac a zaujímavejších aktivít. Toto sú hlavné dôvody, prečo sa o 2% z Vašich daní  uchádzame.

      Budeme veľmi  radi, ak nám darovaním svojich 2% z daní prejavíte dôveru a pomôžete nám v plnení našich cieľov.

      Postupujte nasledovne:

      1. Ak ste zamestnaný – požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov pre potreby darovania 2 % za rok 2020. Toto tlačivo spolu s tlačivom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane pošlite poštou alebo po svojom dieťati do našej školy. Ak budete mať problém s ich vyplnením, neváhajte nás kontaktovať.
      2. Ak podávate daňové priznanie – uveďte údaje o žiadateľovi vašich 2% podľa priloženej prílohy, odfoťte stranu, kde sa uvádza v daňovom priznaní príjemca vašich 2 % a zašlite poštou alebo po vašom dieťati do školy.

      Ak prejavíte záujem aj týmto spôsobom podporiť skvalitnenie odborného vzdelávania  Vášho dieťaťa, tak tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 spolu s vyhlásením o poukázaní podielu zaplatenej dane /príloha/ zašlite do školy do 31. 3. 2021.

      Ak prejavíte záujem darovať škole 2 % prostredníctvom daňového priznania, urobte tak  prosím  tiež do 31. 3. 2021.

      Ďakujeme Vám za prejavenú podporu.  


                                             Žiaci, učitelia, majstri odbornej výchovy a ostatní zamestnanci školy.

                                                     (v prípade potreby ZRŠ    Ing. Tabačková 0918 370 807)

     • ZÁMER A PODMIENKY PREDAJA AUTA

     • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, 026 80 Dolný Kubín zverejňuje zámer predať majetok:

      Predmetom predaja je vozidlo Subaru Legacy 2,5 Premium A/T, E.Č.: DK 975 BE, rok výroby 2007, počet najazdených kilometrov 312 486 km, benzín, zdvihový objem valcov motora: 2457 cm3, maximálny výkon motora: 121 kW, farba biela, počet držiteľov vozidla: 2, auto nemá platnú STK ani EK. Výbava vozidla je uvedená v znaleckom posudku. (napr. klimatizácia, tempomat, rádio s CD prehrávačom, elektrické ovládanie okien, palubný počítač, vyhrievané predné sedadlá a i.)

      Viac informácií o podmienkach predaja nájdete v tomto PDF súbore.

      Kontaktná osoba: Ing. Miloš Kubáň, 0918 370 851, kuban@sosdk.sk

     • 21. február – mnoho príležitostí na oslavu

     • Aj takto pred rokom sme oslavovali...

      Medzinárodný deň materského jazyka (UNESCO) - tento deň je celosvetovo známy ako International Mother Language Day. Cieľom tohto dňa je pripomenutie, poznávanie a precvičovanie materských jazykov po celom svete.

      Bol vyhlásený Generálnou konferenciou Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v novembri 1999. Dňa 16. mája 2009 Valné zhromaždenie OSN vo svojej rezolúcii vyzvalo členské štáty „podporovať zachovanie a ochranu všetkých jazykov používaných národmi sveta”. Medzinárodný deň materinského jazyka si na podporu jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a viacjazyčnosti pripomíname každý rok od februára 2000. Tento dátum sa spája s dňom, kedy v roku 1952 bengálski študenti demonštrovali v Dháke (v súčasnosti Bangladéš) za uznanie ich jazyka Bengálčiny, ako jedného z dvoch národných jazykov Pakistanu.  Počas tejto demonštrácie boli zastrelení políciou.

      Jazyky sú najsilnejšie nástroje na zachovanie a rozvoj nášho kultúrneho dedičstva. DenMatJ2

      Medzinárodný deň turistických sprievodcov - svetová federácia asociácií turistických sprievodcov (WFTGA) vyhlásila v roku 1987 Medzinárodný deň turistických sprievodcov. Ide o medzinárodnú profesijnú organizáciu sprievodcov, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou cestovného ruchu. Podujatia sa konajú na celom svete. Cieľom je propagácia práce turistických sprievodcov, mimo pandémie by sa mohli domáci i zahraniční návštevníci zúčastniť  bezplatných prehliadok historického centra slovenských miest a spoznať tak kultúrne a architektonické pamätihodnosti Slovenska.


     • e-potvrdenie o návšteve školy

     • Od dnešného dňa majú rodičia možnosť vytlačiť si elektronické potvrdenie o návšteve školy

      Toto potvrdenie je praktické. Žiak alebo rodič si potvrdenie kedykoľvek sám vytlačí. Škola už s potvrdeniami nemá žiadnu prácu.

      Elektronické potvrdenia sú bezpečné. Na rozdiel od pôvodných papierových sa nedajú sfalšovať. Obsahujú QR kód, pomocou ktorého si ľubovoľná inštitúcia vie overiť platnosť potvrdenia. Stačí, ak zoskenuje QR kód z potvrdenia a stránka potvrdenie.sk potvrdí jeho pravosť.

       

      Návod pre rodičov

      https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=e2755

     • pravidlá dištančného vzdelávania v 2. polroku

     • Milí žiaci, prehupli sme do druhého polroka a keďže sa ešte nemôžeme vrátiť do školy, pokračujeme v dištančnom vzdelávaní.

      Pozorne až do konca si prečítajte nasledovné upravené pravidlá pre naše vzájomné učenie.

      Aktualizované pravidlá pre dištančne vzdelávanie na 2.polrok

      1. rozvrh hodín je záväzný
      2. zoom hodiny  učiteľ zverejní deň vopred, aby sa žiaci vedeli v rodine dohodnúť
      3. účasť na zoom hodinách je povinná – pripájať sa len cez EduPage – od 1.2. 2021 sa bude zapisovať neúčasť do triednej knihy, bez ospravedlnenia u triedneho učiteľa bude neúčasť na zoom hodine neospravedlnená a počíta sa do dochádzky v 2. polroku
      4. ospravedlnenie len u TRIEDNEHO UČITEĽA – podľa platného školského poriadku - do 2 dní od absencie, LV, PN (na 5 dní môže ospravedlniť rodič, viac ako 5 dní len lekár), rodinné dôvody prostredníctvom rodičov vopred; dôvod absencie sa oznamuje TU, len triedny učiteľ ospravedlňuje hodiny (resp. cez OVY majster/majsterka). Triedny učiteľ informuje vyučujúcich o žiakovej neprítomnosti na vyučovaní.
      5. v prípade, že žiak nemôže plniť svoje úlohy kvôli technických problémom – výpadok internetu, odstávka elektriky, pokazený mobil ...,  prosíme rodičov telefonicky kontaktovať a informovať triedneho učiteľa. Triedny učiteľ informuje vyučujúcich o žiakovej neprítomnosti.
      6. domáce úlohy odovzdávať podľa stanoveného termínu
      7. nesplnenie zadania a domácej úlohy  bez ospravedlnenia je možné hodnotiť známkou nedostatočný
      8. je možné skúšať žiakov individuálne cez zoom alebo prezenčne v budove školy  (podľa pandemickej situácie)
      9. odborný výcvik prebieha podľa pokynov majstrov odborného výcviku
      10. rešpektujeme sobotu a nedeľu
      11. navzájom sa podporujeme a snažíme sa o to, aby všetko išlo dobre


      Na zoom hodinách dodržiavať pravidlá:

      1. na hodinu sa pripoj načas
      2. po pripojení zapni kameru a vypni mikrofón
      3. ak chceš hovoriť prihlás sa a zapni mikrofón (ak nie si vyvolaný,  vypni mikrofón)
      4. nájdi si tiché miesto a primerane sa obleč (ideálne sediaci za stolom, v posteli s perinou v pyžame -  nie je vhodné!)
      5. neruš ostatných


      Na zoom hodiny sa budete pripájať len cez EduPage. (ID a heslo sa môže použiť len pri konzultáciách - NIE na hodinách).

      Keď učiteľ spustí online hodinu priamo z EduPage, v aplikácii sa objaví zelený pásik "Práve prebieha online hodina".
      Kliknutím naň sa zobrazí tlačidlo Pripojiť, ktorým sa pripojíte k online hodine.

      https://help.edupage.org/pictures/u1142_019.PNG


      Na webe sa tiež na hlavnej obrazovke objaví zelený pásik, ak učiteľ spustil online hodinu. Kliknutím naň sa žiak k hodine pripojí.

      https://help.edupage.org/pictures/u1142_016.PNG      Šedý pásik je len informácia o najbližšej on-line hodine, ktorá bude spustená z EduPage.

      https://help.edupage.org/pictures/u1142_017.PNG


      Ak v rozvrhu vidíte pri hodine zelenú ikonu videa, znamená to online hodinu, na ktorú sa môžete pripojiť priamo z EduPage.

      https://help.edupage.org/pictures/u1142_008.PNG


      https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1142&from=u27

      a ak Vás obťažujú notifikácie – môžete si ich vypnúť

      http://pomoc.edupage.sk/?p=u1/u54/u165/e3123&lang_id=2


      PRAVIDLÁ V SÚBORE PDF