• Platba za stravu

     • Milí stravníci, pri platbe za stravu (dobitie kreditu) používajte variabilný symbol, ktorý vám bol pridelený. Svoj VS nájdete v aplikácii Edupage v políčku "Platby" (pozri priložený obrázok). Do poznámky naďalej môžete uvádzať svoje meno.

     • Deň učiteľov

     • Ďakujeme žiačkam za priania našim učiteľom k ich sviatku, ktoré poslali v správe na EduPage:

      „Všetkým profesorom prajem všetko najlepšie ku dňu učiteľov.“

      „Dobrý deň, chcela by som sa poďakovať všetkým učiteľom za ich skvelú prácu.Viem, že práca, ktorú vykonávajú je veľmi dôležitá pre našu spoločnosť, ale je málo ocenená.Prosím Vás, nezabúdajte na našich učiteľov. Prajem im veľa pracovných aj osobných úspechov.“

      "Všetko najlepšie ku dňu učiteľov😀"

      "Milé pani profesorky, páni profesori pri príležitosti Dňa učiteľov by som sa Vám chcela poďakovať za Vašu obetavú a náročnú prácu v týchto časoch. Zároveň by som Vám chcela popriať veľa zdravia, šťastia, lásky, pracovných úspechov, múdrych študentov. A zostáva nám už len jediné prianie aby sme sa mohli stretnúť v škole a plnohodnotne sa vzdelávať. Na záver posielam pre pobavenie môjho kocúra ako sa so mnou učí. Ďakujem" kocur.jpg

      "🍀☺️Úspechov i tvorivej práce bolo tento školský rok naozaj veľa. Práve preto pochváliť treba tých, čo za týmito úspechmi i tento rok stoja. Im rovnako za ich celoročnú prácu naša vďaka patrí. Často možno v tieni zabudnutia stoja, no hlavne vďaka nim je predsa úspechov, akcií i dobrýchvýchovno-vzdelávacích výsledkov tak nespočetne veľa. Na ich pleciach však bremä leží najťažšie, keďže formujú to, čo je pre nás všetkých najdrahšie. Učiteľ je ten, ktorý v sebe tú zázračnú silu má. V tejto chvíli preto treba našim učiteľom úctu vzdať, za ich obetavosť, lásku a drahocenný čas, ktorý nám počas celého roka venovalia na ďalšiu cestu životom nás obetavo pripravovali. Prajem Vám krásny deň učiteľov a ďakujeme Vám za všetko ☺️🍀"

      Možno poteší v týchto virtuálnych časoch spomienka na rok 2010, keď sme mohli Deň učiteľov osláviť spoločne v reálnom kolektíve. (viď. úvodná fotka)

     • Buď súčasťou Európskeho olympijského festivalu mládeže ako dobrovoľník!

     • Európsky olympijský festival mládeže organizujú Európske olympijské výbory v spolupráci s hostiteľskými mestami. Je to najväčšie európske multišportové podujatie pre mladých športovcov vo veku od 14 do 18 rokov, ktoré sa koná v dvojročných cykloch v nepárnych rokoch. EYOF sa koná pod záštitou Medzinárodného olympijského výboru a v roku 2022 príde na Slovensko, kde ho bude hostiť Banská Bystrica. Jeho súčasťou však môžeš byť aj v prípade, ak nie si športovec. Staň sa dobrovoľníkom a získaj cenné skúsenosti.

      EYOF bolo založené už v roku 1991 a prvýkrát sa konalo v Belgicku. V roku 1993 pribudla jeho samostatná zimná verzia a v roku 1999 sa hostiteľskou krajinou prvýkrát stalo Slovensko. Teraz sa festival opäť vracia do našej krajiny, kde bude jeho domovom Banská Bystrica.

      Skvelé na tomto festivale však je to, že prepája nielen mladých športovcov a športových nadšencov, ale aj ďalších mladých ľudí s rôznymi inými záujmami. V dobrovoľníckom systéme sa tak môžu stretnúť motivovaní mladí ľudia, ktorí sa chcú neustále rozvíjať a radi by obohatili svoje zručnosti v rámci medzinárodného eventu.

      O dobrovoľníkoch:

      • sú dôležitou súčasťou pri prípravách aj organizácií
      • sú tvárou podujatia a budú reprezentovať festival na športoviskách, v meste aj v partnerských mestách
      • vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru

      Náplň práce:

      Dobrovoľníci budú rozdelené do viacerých sekcií, v ktorých budú vykonávať nasledovné činnosti:

      • administratíva
      • akreditácie
      • bezpečnosť
      • catering
      • ceremoniály a fun zóny
      • doprava a logistika
      • trvalá udržateľnosť
      • infraštruktúra
      • IT
      • média a komunikácia
      • marketing
      • OCEP- školský program
      • asistencia národným výpravám
      • šport
      • ubytovanie
      • VIP hostia a protokol
      • zdravotné zabezpečenie a anti-doping

      Podmienky:

      • dobrovoľníkom sa môže stať ktokoľvek nad 16 rokov
      • 16 – 17 roční dobrovoľníci potrebujú súhlas zákonného zástupcu
      • účasť potrebná počas celého trvania festivalu – od 24.7. 2022 do 30.7.2022
      • dobrovoľníci, ktorí nepochádzajú z okolia Banskej Bystrice majú nárok na ubytovanie a využívanie MHD zdarma
      • dobrovoľníci z partnerských miest budú mať zabezpečenú kyvadlovú dopravu zdarma

      Ako sa registrovať?

      Registrovať sa ako dobrovoľník je potrebné tu  https://vms-eoc-apps.st-software.com/account/login?ReturnUrl=%2F

      Informácie o tom ako sa stať dobrovoľníkom nájdete tu  https://eyof2022.com/ako-sa-stat-dobrovolnikom/

      Informácie k postupu registrácie nájdete tu http://eyof2022.com/dobrovolnici-registracia/

      Zdroj: https://eyof2022.com/

     • Okresné kolo súťaže SOČ pre okresy Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín 2021

     •  

      Dňa 11.03.2021 sa na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Dolnom Kubíne uskutočnilo okresné kolo súťaže „Stredoškolská odborná činnosť". Tento rok súťaž pokračuje už 43. ročníkom a organizátorom bola Stredná odborná škola obchodu a služieb v Dolnom Kubíne vo výbornej spolupráci s Okresným úradom Žilina – odbor školstva.

      Poslaním súťaže je vyhľadávať talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, motivovať ich k zmysluplnému cielenému využívaniu voľného času, rozvíjať ich záujem o sebavzdelávanie a rozvíjať ich tvorivé kompetencie, odborné vedomosti i zručnosti. Žiaci riešia zvolenú tému práce za pomoci konzultanta a výsledkom tvorivej práce je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej komisii na posúdenie a práca sa verejne obhajuje.

      Tento rok bol však výnimočný a v histórii súťaže SOČ jedinečný. Vplyvom zlej epidemiologickej situácie sa uskutočnila súťaž formou videokonferencie. Súťažiaci si deň vopred vyskúšali pripojenie a zdieľanie svojich prezentácií a videí i dostali základné inštrukcie. Na druhý deň 11.03.2021 sa uskutočnili online obhajoby za účasti odbornej komisie. Obhajoba sa skladala z prezentácie práce a z diskusie pred odbornou komisiou. Aj túto súťaž ovplyvnila situácia, že žiaci pomerne väčšiu časť školského roka majú dištančné vzdelávanie a na súťaži sme zaznamenali pokles prác oproti minulým ročníkom asi o tretinu.

      Tento rok sa súťažilo  v 7 súťažných odboroch. Do spoločného okresného kola okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín postúpilo tento rok zo školských kôl stredných škôl 21 prác a 30 súťažiacich. Tento ročník bol iný oproti ostatným aj tým, že najlepší si z rúk odbornej komisie neprevzali diplomy a vecné ceny, ale im budú doručené poštou na adresu ich vysielajúcej školy. Najlepší súťažiaci postúpili na krajské kolo, ktoré sa uskutoční na Spojenej priemyselnej škole informačných technológií v Kysuckom Novom Meste. Súťaž vyvrcholí celoštátnou prehliadkou najlepších prác v Trenčíne.

      Súťaž ukázala, že na Orave máme veľa nadaných a talentovaných žiakov, ktorým držíme palce na krajskom kole a snáď i na celoštátnej prehliadke.

      Výsledky za jednotlivé okresy:

       

      Ing. Miloš Kubáň

      Okresný koordinátor SOČ

     • Stredoškolská odborná činnosť

     • Už je tradíciou, že naša škola organizuje spoločné okresné kolo SOČ pre okresy Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Prvý raz, vzhľadom na súčasný stav, súťaž prebehne "online".

     • Medzinárodný deň turistických sprievodcov

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa turistických sprievodcov (21.2.) sme pripravili súťaž prezentácií . Študenti prezentovali svoju obec alebo nejakú zaujímavosť ako návrh jednodňového výletu . Zúročili v nich svoje vedomosti z predmetu sprievodcovské služby. Víťazom blahoželáme a máme pre nich pripravenú „sladkú odmenu“. Výsledky súťaže:


      1. miesto      Lenka  Hertelová  – Zázrivá
      2.  miesto     Lívia Šimálová - Oravská Lesná
      3.  miesto     Lucia Kitašová - Babia hora , Klin