• Darujte svoje 2%

     • Vážení rodičia a  priatelia školy,

      blíži sa dátum, kedy môžete rozhodnúť o 2 % Vašich zaplatených daní.

      Škola dlhodobo spolupracuje s Nadáciou Spoločne pre región, ktorá nám v tejto oblasti pomáha. Darujete svoje 2 %  tejto nadácii a ona nám ich v plnej výške vráti.

      Darovaním 2% pomôžete našej škole zlepšiť životné prostredie svojich detí v  škole, prispejete k modernejšiemu  a odbornejšiemu vzdelávaniu vášho dieťaťa. Vďaka nim budeme môcť pripraviť pre našich žiakov viac a zaujímavejších aktivít. Toto sú hlavné dôvody, prečo sa o 2% z Vašich daní  uchádzame.

      Budeme veľmi  radi, ak nám darovaním svojich 2% z daní prejavíte dôveru a pomôžete nám v plnení našich cieľov.

      Postupujte nasledovne:

      1. Ak ste zamestnaný – požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov pre potreby darovania 2 % za rok 2020. Toto tlačivo spolu s tlačivom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane pošlite poštou alebo po svojom dieťati do našej školy. Ak budete mať problém s ich vyplnením, neváhajte nás kontaktovať.
      2. Ak podávate daňové priznanie – uveďte údaje o žiadateľovi vašich 2% podľa priloženej prílohy, odfoťte stranu, kde sa uvádza v daňovom priznaní príjemca vašich 2 % a zašlite poštou alebo po vašom dieťati do školy.

      Ak prejavíte záujem aj týmto spôsobom podporiť skvalitnenie odborného vzdelávania  Vášho dieťaťa, tak tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 spolu s vyhlásením o poukázaní podielu zaplatenej dane /príloha/ zašlite do školy do 31. 3. 2021.

      Ak prejavíte záujem darovať škole 2 % prostredníctvom daňového priznania, urobte tak  prosím  tiež do 31. 3. 2021.

      Ďakujeme Vám za prejavenú podporu.  


                                             Žiaci, učitelia, majstri odbornej výchovy a ostatní zamestnanci školy.

                                                     (v prípade potreby ZRŠ    Ing. Tabačková 0918 370 807)

     • ZÁMER A PODMIENKY PREDAJA AUTA

     • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, 026 80 Dolný Kubín zverejňuje zámer predať majetok:

      Predmetom predaja je vozidlo Subaru Legacy 2,5 Premium A/T, E.Č.: DK 975 BE, rok výroby 2007, počet najazdených kilometrov 312 486 km, benzín, zdvihový objem valcov motora: 2457 cm3, maximálny výkon motora: 121 kW, farba biela, počet držiteľov vozidla: 2, auto nemá platnú STK ani EK. Výbava vozidla je uvedená v znaleckom posudku. (napr. klimatizácia, tempomat, rádio s CD prehrávačom, elektrické ovládanie okien, palubný počítač, vyhrievané predné sedadlá a i.)

      Viac informácií o podmienkach predaja nájdete v tomto PDF súbore.

      Kontaktná osoba: Ing. Miloš Kubáň, 0918 370 851, kuban@sosdk.sk

     • 21. február – mnoho príležitostí na oslavu

     • Aj takto pred rokom sme oslavovali...

      Medzinárodný deň materského jazyka (UNESCO) - tento deň je celosvetovo známy ako International Mother Language Day. Cieľom tohto dňa je pripomenutie, poznávanie a precvičovanie materských jazykov po celom svete.

      Bol vyhlásený Generálnou konferenciou Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v novembri 1999. Dňa 16. mája 2009 Valné zhromaždenie OSN vo svojej rezolúcii vyzvalo členské štáty „podporovať zachovanie a ochranu všetkých jazykov používaných národmi sveta”. Medzinárodný deň materinského jazyka si na podporu jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a viacjazyčnosti pripomíname každý rok od februára 2000. Tento dátum sa spája s dňom, kedy v roku 1952 bengálski študenti demonštrovali v Dháke (v súčasnosti Bangladéš) za uznanie ich jazyka Bengálčiny, ako jedného z dvoch národných jazykov Pakistanu.  Počas tejto demonštrácie boli zastrelení políciou.

      Jazyky sú najsilnejšie nástroje na zachovanie a rozvoj nášho kultúrneho dedičstva. DenMatJ2

      Medzinárodný deň turistických sprievodcov - svetová federácia asociácií turistických sprievodcov (WFTGA) vyhlásila v roku 1987 Medzinárodný deň turistických sprievodcov. Ide o medzinárodnú profesijnú organizáciu sprievodcov, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou cestovného ruchu. Podujatia sa konajú na celom svete. Cieľom je propagácia práce turistických sprievodcov, mimo pandémie by sa mohli domáci i zahraniční návštevníci zúčastniť  bezplatných prehliadok historického centra slovenských miest a spoznať tak kultúrne a architektonické pamätihodnosti Slovenska.


     • e-potvrdenie o návšteve školy

     • Od dnešného dňa majú rodičia možnosť vytlačiť si elektronické potvrdenie o návšteve školy

      Toto potvrdenie je praktické. Žiak alebo rodič si potvrdenie kedykoľvek sám vytlačí. Škola už s potvrdeniami nemá žiadnu prácu.

      Elektronické potvrdenia sú bezpečné. Na rozdiel od pôvodných papierových sa nedajú sfalšovať. Obsahujú QR kód, pomocou ktorého si ľubovoľná inštitúcia vie overiť platnosť potvrdenia. Stačí, ak zoskenuje QR kód z potvrdenia a stránka potvrdenie.sk potvrdí jeho pravosť.

       

      Návod pre rodičov

      https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=e2755

     • pravidlá dištančného vzdelávania v 2. polroku

     • Milí žiaci, prehupli sme do druhého polroka a keďže sa ešte nemôžeme vrátiť do školy, pokračujeme v dištančnom vzdelávaní.

      Pozorne až do konca si prečítajte nasledovné upravené pravidlá pre naše vzájomné učenie.

      Aktualizované pravidlá pre dištančne vzdelávanie na 2.polrok

      1. rozvrh hodín je záväzný
      2. zoom hodiny  učiteľ zverejní deň vopred, aby sa žiaci vedeli v rodine dohodnúť
      3. účasť na zoom hodinách je povinná – pripájať sa len cez EduPage – od 1.2. 2021 sa bude zapisovať neúčasť do triednej knihy, bez ospravedlnenia u triedneho učiteľa bude neúčasť na zoom hodine neospravedlnená a počíta sa do dochádzky v 2. polroku
      4. ospravedlnenie len u TRIEDNEHO UČITEĽA – podľa platného školského poriadku - do 2 dní od absencie, LV, PN (na 5 dní môže ospravedlniť rodič, viac ako 5 dní len lekár), rodinné dôvody prostredníctvom rodičov vopred; dôvod absencie sa oznamuje TU, len triedny učiteľ ospravedlňuje hodiny (resp. cez OVY majster/majsterka). Triedny učiteľ informuje vyučujúcich o žiakovej neprítomnosti na vyučovaní.
      5. v prípade, že žiak nemôže plniť svoje úlohy kvôli technických problémom – výpadok internetu, odstávka elektriky, pokazený mobil ...,  prosíme rodičov telefonicky kontaktovať a informovať triedneho učiteľa. Triedny učiteľ informuje vyučujúcich o žiakovej neprítomnosti.
      6. domáce úlohy odovzdávať podľa stanoveného termínu
      7. nesplnenie zadania a domácej úlohy  bez ospravedlnenia je možné hodnotiť známkou nedostatočný
      8. je možné skúšať žiakov individuálne cez zoom alebo prezenčne v budove školy  (podľa pandemickej situácie)
      9. odborný výcvik prebieha podľa pokynov majstrov odborného výcviku
      10. rešpektujeme sobotu a nedeľu
      11. navzájom sa podporujeme a snažíme sa o to, aby všetko išlo dobre


      Na zoom hodinách dodržiavať pravidlá:

      1. na hodinu sa pripoj načas
      2. po pripojení zapni kameru a vypni mikrofón
      3. ak chceš hovoriť prihlás sa a zapni mikrofón (ak nie si vyvolaný,  vypni mikrofón)
      4. nájdi si tiché miesto a primerane sa obleč (ideálne sediaci za stolom, v posteli s perinou v pyžame -  nie je vhodné!)
      5. neruš ostatných


      Na zoom hodiny sa budete pripájať len cez EduPage. (ID a heslo sa môže použiť len pri konzultáciách - NIE na hodinách).

      Keď učiteľ spustí online hodinu priamo z EduPage, v aplikácii sa objaví zelený pásik "Práve prebieha online hodina".
      Kliknutím naň sa zobrazí tlačidlo Pripojiť, ktorým sa pripojíte k online hodine.

      https://help.edupage.org/pictures/u1142_019.PNG


      Na webe sa tiež na hlavnej obrazovke objaví zelený pásik, ak učiteľ spustil online hodinu. Kliknutím naň sa žiak k hodine pripojí.

      https://help.edupage.org/pictures/u1142_016.PNG      Šedý pásik je len informácia o najbližšej on-line hodine, ktorá bude spustená z EduPage.

      https://help.edupage.org/pictures/u1142_017.PNG


      Ak v rozvrhu vidíte pri hodine zelenú ikonu videa, znamená to online hodinu, na ktorú sa môžete pripojiť priamo z EduPage.

      https://help.edupage.org/pictures/u1142_008.PNG


      https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1142&from=u27

      a ak Vás obťažujú notifikácie – môžete si ich vypnúť

      http://pomoc.edupage.sk/?p=u1/u54/u165/e3123&lang_id=2


      PRAVIDLÁ V SÚBORE PDF

     • 27. január – Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

     • Svet si v tento deň pripomína utrpenie šiestich miliónov Židov, ktorí boli obeťami holokaustu počas druhej svetovej vojny. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenia OSN 1. novembra 2005 na počesť oslobodenia najväčšieho nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau (Osvienčim) v roku 1945. V tento deň je potrebné si uvedomiť poučenie z tejto tragédie, ktorá sa nikdy nesmie zopakovať.

      Ak  budete mať počas týchto dní trošku voľného času, pozrite si niektorý z týchto filmov a zamyslite sa nad osudmi hrdinov:

      • Schindlerov zoznam
      • Sofiina voľba
      • Žzivot je krásny
      • Chlapec v pruhovanom pyžame
      • Pianista

      Ak by sme držali minútu ticha za každú obeť holokaustu, boli by sme ticho 11 rokov a 6 mesiacov..

     • Hodnotenie počas dištančného vzdelávania

     • Hodnotenie pri dištančnom vzdelávaní

      1. Klasifikácia žiakov prebehne na základe výsledkov žiaka z prezenčného vyučovania do 12.10.2020 a výsledkov, ktoré dosiahol počas dištančného vzdelávania.

      2. Ak žiak nesplnil požiadavky v rámci dištančného vzdelávania zo subjektívnych príčin napr. neodovzdanie úloh alebo žiadna účasť na dištančnom vzdelávaní bez ospravedlnenia a :

      •  jeho konanie bolo prerokované v pedagogickej rade za prvý štvrťrok,
      •  zákonní zástupcovia žiaka boli preukázateľne informovaní o nesplnení požiadaviek a
      •  zlepšenie nenastalo, žiak je klasifikovaný známkou 5 –nedostatočný.

       

      Pokyny k polročnému hodnoteniu žiakov v školskom roku 2020/2021

      1. Prvý polrok tohto školského roka sa v našej škole ukončí riadne 31. 01. 2021.

      2. Rušia sa ( rozhodnutím ministra ) polročné prázdniny – 1.2.2021

      3. Ak priebežné hodnotenie žiaka nie je zo závažných a objektívnych dôvodov postačujúce pre klasifikáciu v jednotlivých predmetoch, takéhoto žiaka je možné vyskúšať a ohodnotiť do 31. 3. 2021. O tomto rozhodne na návrh vyučujúceho pedagogická rada.

      4. Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vykonáva na základe pravidiel, nastavených poradenským zariadením.

      5. Pedagogická rada k prvému polroku je naplánovaná na 29.1.2020 – spôsob podľa aktuálnej situácie.

      6. Učitelia a MOV uzavrú klasifikáciu 28. 1.2021 do 14.00 hod.

      7. Žiaci k polroku dostávajú výpis z vysvedčenia. Akým spôsobom bude odovzdaný, to bude závisieť od aktuálnej situácie.  

       

      RNDr. Peter Ištván, v. r.

      poverený riadením škôl

     • Info

     • Milí žiaci,

      Prajeme Vám a všetkým rodinným príslušníkom v roku 2021 veľa šťastia, zdravia, úspechov a radosti , nech je rok 2021 lepší ako ten predchádzajúci a nech sa Vám splní veľa Vašich želaní.

      Ani v tomto roku sme sa ešte nevrátili do školských lavíc a pokračujeme dištančnou formou.  Dúfame, že  pokračujete v zodpovednom   plnení zadaných úloh a prihlasovaní sa na online hodiny s vyučujúcimi, aby ste predišli prípadným problémom vo vzdelávaní a hlavne klasifikácii, ktorá sa nezadržateľne blíži. Snažte sa pristupovať k svojim  školským povinnostiam tak, aby mala klasifikácia hladký priebeh a všetci ste ju v riadnom termíne ukončili.

      O  podmienkach   návratu k prezenčnému  vzdelávaniu Vás budeme priebežne informovať cez EDUPAGE.

      Sledujte webstránku školy. Všetky potrebné informácie budú aktuálne zverejňované.

     • Rozbehni sa! na škole

     • V spolupráci s inciatívou Rozbehni sa! ti prinášame unikátnu možnosť absolvovať podnikateľskú prípravku, bezplatný online kurz, ktorý ti pootvorí dvere do sveta úspešného rozbiehania biznis nápadov!

      Čo sa za 30 minút naučíš
      Ukážeme ti, ako si overiť, či je tvoj nápad dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť
      fungujúci biznis. Naučíš sa ako:

      • Rozpoznávať nové nápady a posudzovať ich potenciál
      • Vytvárať biznis modely a vylepšovať ich tipmi od zákazníkov
      • Testovať nápady pomocou prototypov do 100€
      • Postupovať podľa 11 jednoduchých krokov
      • Navyše získaš PDF certifikát o absolvovaní, ktroý obohatí tvoj životopis

      Chcem absolvovať Prípravku

     • Stredoškolská odborná činnosť

     • Aj tento školský rok bola vyhlásená súťaž „Stredoškolská odborná činnosť“ a ak máte chuť a odhodlanie, môžete súťažiť v týchto 17 súťažných odboroch:

      01 Problematika voľného času

      02 Matematika, fyzika

      03 Chémia, potravinárstvo

      04 Biológia                                                                                                                                         

      05  Životné prostredie, geografia, geológia

      06 Zdravotníctvo a farmakológia

      07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

      08 Cestovný ruch, hotelierstvo,  gastronómia

      09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia

      11 Informatika

      12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika

      13 História, filozofia, právne vedy

      14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      15 Ekonomika a riadenie

      16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      17 Pedagogika, psychológia, sociológia


      Upozorňujeme žiakov, že pri splnených určitých podmienok môžu svoju prácu SOČ obhajovať aj na praktickej časti maturitnej skúšky. Školské kolo SOČ na našej škole bude 24.2.2021. Okresné kolo okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín bude organizovať tiež naša škola 11.03.2021. Viac informácií vám poskytne váš vyučujúci alebo okresný koordinátor.


      Prílohy:

      Organizacne_pokyny_2020_2021.docx

      OTP_SOC_2020-21_distancne.pdf

      Vyhlasenie_sutaze_SOC.pdf


      Miloš Kubáň

      Okresný koordinátor SOČ

     • ZÁMER A PODMIENKY PRIAMEHO NÁJMU

     • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, 026 80 Dolný Kubín, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09  Žilina podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle ZÁSAD HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA zverejňuje zámer prenajať časť svojho majetku formou priameho nájmu - nebytový priestor – školský bufet – 30 m2.

      Bližšie informácie: PDF

      Obhliadka predmetu nájmu: 11.12. 2020 v čase od 10:00 do 11:00 h alebo po osobitnej dohode.

      Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov: do 17.12. 2020 do 13:00 h.

      Vyhodnotenie predložených ponúk: 17.12. 2020 o 13:10 hod.

      Kontaktná osoba: Ing. Miloš Kubáň 0918 370 851.

     • Študentská kvapka krvi 19.10-20.11.2020

     • Milí študenti,

      tento rok nie je zo známych príčin možné na našej škole zorganizovať odber krvi  počas kampane Študentská kvapka krvi. Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc Vás ale aj tak prosia a vyzývajú k darovaniu krvi na transfúznych oddeleniach nemocníc v Dolnom Kubíne alebo Trstenej. Je potrebné, aby ste sa na odber krvi vopred objednali.

      Ak sa tak rozhodnete, budeme si to aj my veľmi vážiť.

      A ak tak aj urobíte, pošlite nám fotografiu z vášho odberu. Uverejníme ju na stránke školy. Pošlite ju ako správu cez Edupage p. Tabačkovej alebo vašej triednej či triednemu učiteľovi.

      Uverejňujem tlačovú správu Slovenského červeného kríža:

       

      Rád sa miešaš druhým do života? Väčšina z nás sa občas mieša do života druhých ľudí – niekedy radou, inokedy pomocou. Slogan tohtoročnej Študentskej kvapky krvi chce pripomenúť, že každý, kto daruje krv, výrazne mení a zlepšuje zdravie a život druhého človeka. Zamiešajte sa aj vy, pridajte sa k tohtoročnej kampani a darujte krv!

      26. ročník kampane potrvá päť týždňov – začína 19. októbra a končí 20. novembra 2020. Študentská kvapka krvi prebieha v čase, keď sa kvôli pandémii COVID-19 sprísňujú opatrenia v celej krajine. V tejto situácii sú však pravidelní darcovia krvi ešte dôležitejší.

      Mobilné odbery krvi boli síce v celej krajine zrušené, krv je však stále možné darovať na odberových pracoviskách Národnej transfúznej služby SR a na hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc. „Ak ste zdraví a spĺňate aj ďalšie podmienky darovania krvi, neodkladajte svoje rozhodnutie na neskôr, teraz je vaša pomoc mimoriadne dôležitá,“

      Ďakujeme, že sa miešate druhým do života!

     • Svetový deň potravín - SÚŤAŽ

     • Vyhlásenie súťaže

       

      Milí študenti,

      pri príležitosti Svetového dňa potravín, ktorý má upozorniť ľudí na ľahostajný prístup k potravinám  sme pre vás pripravili súťaž na tému:

       

      „V kuchyni nám nič neostane“

         alebo zemiakové čarovanie

       

      Základom tejto súťaže je predstava, že nám ostali z nedeľného obedu  uvarené zemiaky, ktoré ide ďalej spracovať. Vyhlasujeme dve súťažné kategórie:

      1. Hľadač v kuchárskej knihe a na internete – vašou úlohou je poslať  cez Edupage svojej MOV recept, ktorého základnou surovinou sú uvarené zemiaky. Ak nie si študent odboru kuchár alebo hotelová akadémia a chceš sa zapojiť,  pošli recept p. Tabačkovej. V správe uveďte, že sa zapájate do súťaže.
      2. Uvarím, upečiem, odfotím alebo natočím a  pošlem – táto kategória je určená tým, ktorí sú ochotní vytvoriť nejaké kulinárske dielo a potom ho zdokumentovať. Takýto dôkazový materiál tiež pošlite cez Edupagesvojej MOV. Ak nie si študent odboru kuchár alebo hotelová akadémia a chceš sa zapojiť,  pošli recept p. Tabačkovej. V správe uveďte, že sa zapájate do súťaže.