• 16. október – Svetový deň výživy, Svetový deň potravín

     • Deň podporovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Pripomína sa od 1981, v ten deň 1945 sa začala činnosť Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo – FAO. Úlohou je informovať verejnosť o aktivitách FAO a zvyšovať povedomie o problematike dostupnosti potravín v niektorých rozvojových zemiach a potrebe konzumácie zdravých potravín na celom svete.

       

      Vyspelé krajiny majú takmer neobmedzený prístup k potravinám, ako aj možnosti ich výberu. To sa pre mnohých ľudí stáva kritické. Obezita – jeden z hlavných rizikových faktorov pre vznik mnohých závažných až smrteľných ochorení, trápi mnohých obyvateľov práve týchto krajín. Veľkým protikladom je fakt, že máme stále na našej planéte mnoho území, kde vyvážená, kvalitná a bezprostredná výživa nie je samozrejmosťou, kde nemajú deti zabezpečené adekvátne nutričné podmienky pre zdravý rast, kde ľudia trpia podvýživou a veľkým nedostatkom. Na jednej strane dochádza k ochoreniam spôsobených nadbytkom a nevhodným zložením stravy, na druhej strane máme populáciu, ktorá trpí neadekvátnym zložením stravy z nedostatku.

       

      Dôležité odporúčania:

      • dodržujme odporúčania pre zdravý životný štýl a zdravé stravovanie

      • jedzme zdravé a kvalitné  potraviny, buďme kritický, nebojme sa vyberať si

      • nakupujme toľko , koľko naozaj spotrebujeme

      • vážme si jedlo a jeho výrobcov

      • naučme sa čítať informácie na obaloch jedál

      • šírme úctu a rešpekt k jedlu

       

       

     • dištančná výučba

     • Milí žiaci,

      od 12. 10. 2020 sa na základe rozhodnutia ministra školstva realizuje na stredných školách vyučovanie dištančne. Vyučovanie bude prebiehať on-line formou zatiaľ podľa platného rozvrhu. Každá vyučovacia hodina bude začínať presne v čase určenom rozvrhom vyučovania. Preto žiadame všetkých žiakov, aby v uvedenom čase boli pripojení na edupage , resp. zoom a riadne sa zúčastňovali online vyučovania.

      V tomto čase sú prioritné vaše školské povinnosti, nie brigády a iné aktivity. Obe strany aj vyučujúci aj žiaci budú rešpektovať rozvrh hodín a dodržiavať tieto pravidlá:

      1. rozvrh hodín je záväzný
      2. účasť na zoom hodinách je povinná
      3. domáce úlohy odovzdávať podľa stanoveného termínu
      4. nesplnenie zadania a domácej úlohy je možné hodnotiť známkou nedostatočný
      5. je možné skúšať žiakov individuálne cez zoom alebo prezenčne v budove školy
      6. odborný výcvik prebieha podľa pokynov majstrov odborného výcviku
      7. ak bude žiak PN a nemôže plniť svoje úlohy, poprosíme rodiča,  aby o tomto informoval triedneho učiteľa a ten ostatných učiteľov
      8. rešpektujeme sobotu a nedeľu
      9. navzájom sa podporujeme a snažíme sa o to, aby všetko išlo dobre

      Ing. Eva Tabačková

      zástupkyňa pre teoretické vyučovanie

     • Ruská kuchyňa

     • Srdečne vás pozývame ochutnať špeciality "ruskej kuchyne", ktoré pripravia 6. a 7. októbra 2020 žiaci v našej školskej reštaurácii na Radlinského ulici

      V prípade záujmu vás prosím informovať p. Raffajovú (a.raffajova@centrum.sk).

      Na vašu návštevu sa tešia žiaci 4.G a 4.H triedy a MOV p. Martvoňová a Erika Štriflerová

       

       

     • Ako postupovať pri pozitívnom teste na Covid19

     • Milí rodičia a žiaci,

      iste vás zaujíma ako postupovať ak by vám bol zistený pozitívny test na nový corona vírus. Ako postupovať ak by bol zistený niektorému vášmu rodinnému príslušníkovi, alebo osobe s ktorou ste v úzkom kontakte. Podľa odporúčaní Regionálneho  úradu verejného zdravotníctva /RÚVZ/ postupujte nasledovne:

      • v prípade podozrenia na ochorenie    alebo po kontakte s pozitívnym zostaňte ako úzky kontakt s pozitívnym v domácej 10-dňovej karanténe. Žiaci z triedy kontaktu s podozrivým sledujú svoj zdravotný stav. Zákonný zástupca má povinnosť oznámiť škole dôvod a neprítomnosť svojho dieťaťa.
      • v prípade  vášho pozitívneho testu  nás to tomto fakte bude informovať RÚVZ. Úzke kontakty pozitívneho/vaša trieda/  budú vylúčení z vyučovacieho procesu. Začne  im  plynúť povinná 10-dňová karanténa. Ak začne niektorí z vás, z takejto triedy,  v tomto čas pociťovať príznaky nového ochorenia, kontaktujte prosím svojho obvodného lekára a informujte ho, že ste v 10-dňovej karanténe ako úzky kontakt pozitívne testovanej osoby.

      Dôležité informácie:

      Najčastejšie príznaky:

      • horúčka,
      • suchý kašeľ,
      • únava
      • rôzne druhy bolesti,
      • bolesť hrdla,
      • hnačka,
      • zápal spojoviek,
      • bolesť hlavy,
      • strata chuti alebo čuchu,
      • kožná vyrážka alebo zmena farby prstov

       

      Symptómy sú zvyčajne mierne a začínajú postupne, ako pri iných vírusových infekciách. Vírus sa prenáša od osôb infikovaných vírusom. Ochorenie sa môže šíriť z človeka na človeka cez malé kvapôčky (aerosól) z nosa alebo úst, ktoré sa šíria, keď osoba s COVID-19 kašle alebo vydýchne. Tieto kvapky pristávajú na predmetoch a povrchoch okolo osoby. Hlavným spôsobom šírenia choroby sú dýchacie kvapky vylúčené niekým, kto kýcha alebo kašle.

     • Opravné skúšky

     • Termín opravných skúšok  za školský rok 2019/2020 zo všetkých predmetov sa konajú 16. 9. 2020 v budove na Š1.                      

                                                                                                                                                                                                                                   Tabačková

     • Prax Švajčiarsko (zmena organizácie výberového konania)

     • Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu v Banskej Bystrici, podobne ako po minulé roky, organizuje pre študentov hotelových akadémií, stredných odborných škôl zameraných na pohostinstvo a cestovný ruch, ako aj ostatných mladých záujemcov, odbornú prax v zariadeniach cestovného ruchu vo Švajčiarsku. Odborná prax sa uskutoční v termíne od 6. decembra 2020 do 6. apríla 2021. Výberové konanie pre záujemcov sa uskutoční 23.septembra 2020 (streda) vo Zvolene. 

      ZMENA ORGANIZÁCIE VÝBEROVÉHO KONANIA


      Bližšie informácie vám poskytne p. Michalica

     • Harmonogram obedov pre Š1

     • 11.55 – 12.10           I. K, II.K

      12.50 – 13.05           III. K, III.L , IV.K, IV. L

      13.45                        V.K, V. L, I.N , II. N

     • Covid-19: Kozmetický a kadernícky salón len na objednávku

     • VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI,

      vzhľadom na prijaté opatrenia proti šíreniu nákazy Covid-19 prijíma náš školský  kadernícky a kozmetický salón zákazníkov len na objednávku až do odvolania.

       

      KADERNÍCTVO:

      Mgr. Marcela Bečková, tel. kontakt: 0918370876

      Mgr. Zuzana Žúborová, tel. kontakt: 0918370815

       

      KOZMETIKA:

      Ing. Janka Žiaková, tel. kontakt: 0918370884

      Mgr. Andrea Oravcová, tel. kontakt: 0918370817

       

      Za porozumenie ďakujeme

     • Začiatok šk.r. 2020/2021

     • Milí žiaci,

      po dlhšej dobe sa otvoria brány škôl a samozrejme aj tá naša. Radi Vás opäť privítame v priestoroch školy

      2. septembra 2020 o 7.30 hod.

      Poprosíme Vás o príchod do svojich tried, spoločné otvorenie školského roka vzhľadom na epidemiologickú situáciu nebude. Nezabudnite na rúško, ktoré sa stalo súčasťou nášho života.

      Prosíme všetkých žiakov, aby ste priniesli vyplnený dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (viď príloha). Ide o dva dôležité dokumenty, ktoré ak nemáte možnosť ich vytlačenia, prepíšte ich prosím ručne .

      Žiaci prvého ročníka, ktorí boli prijatí na odbor hotelová akadémia prídu do budovy na ulici Pelhřimovská 1186 (oproti aquarelaxu). Žiaci 1.N triedy prídu do budovy na Pelhřimovskej ulici, učebne č. 7. Žiaci prijatí na odbor kuchár, čašník, kozmetik, kaderník a inštalatér prídu do budovy na ulici M. R. Štefánika (oproti autobusovej stanici). Pri príchode dostanú informáciu o svojej triede. Aj Vy milí prváci musíte priniesť uvedené prílohy a aj Vy nezabudnite rúško.

      Covid19_dotaznik_a_vyhlasenie_ziaka__zak._zastupcu.docx

     • PRERUŠENIE VYUČOVANIA OD 16. DO ODVOLANIA

     • Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s opatrením proti šíreniu nového koronavírusu, prerušuje vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach na Slovensku prerušené od 16. do ODVOLANIA. Vyučovanie bude aj naďalej prebiehať formou samoštúdia.

      Vyučovanie na našej škole bude prebiehať dištančnou formou, zabezpečenou pomocou systému EduPage a ďalšej elektronickej komunikácie. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu, preto žiadame všetkých žiakov, aby sledovali svoje konto na EduPage, kde im vyučujúci budú zasielať študijné materiály, prípadne testy, ktoré vyučujúci môžu v plnej miere hodnotiť.

      Žiaci budú posielať vypracované úlohy výlučne cez systém EduPage predpísaným spôsobom z dôvodu triedenia úloh do jednotlivých tried a zadaní. Iní spôsob odovzdávania vypracovaných úloh je možný len vo výnimočných situáciách a po dohode s vyučujúcim

      Pre aktuálne informácie týkajúce sa vyučovania sledujte naďalej stránku školy a správy na EduPage.

    • aj TY v IT
     • aj TY v IT

     • Dovoľujeme si pozvať vaše študentky na prvé ONLINE Aj Ty v IT Coding Clubs na témy:

      Kedy: 3.4.2020

      "Úprava fotografií v GIMPe"https://www.ajtyvit.sk/...

       

      Kedy: 9.4.2020

      "Základy programovania v JavaScritpe s porcessingom": https://www.ajtyvit.sk/...

       

      Kedy: 29.4.2020

      "Praktická bezpečnosť na internete": https://www.ajtyvit.sk/...

       

      Čas: Coding Cluby sa budú konať v čase od 17 do 20 hod.

      Kde: Coding Club bude prebiehať ONLINE, podrobné informácie budeme registrovaným účastníčkam zasielať mailomKapacita: 15 dievčat

      REGISTRÁCIA: je možná na vyššie priložených linkoch k jednotlivým eventom.

      Podujatia sú určené pre študentky stredných škôl a osemročných gymnázií.

      V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na mailových adresách pri konkrétnych eventoch.

      S pozdravom

      Mirka Čechová

    • Okresné kolo SOČ - ZRUŠENÉ
     • Okresné kolo SOČ - ZRUŠENÉ

     • Na základe pretrvávajúcej vírusovej epidémie je okresné kolo SOČ, pre okresy Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín, ktoré sa malo konať v piatok 13.3.2020, zrušené. O náhradnom termíne vás včas budeme informovať, keď to okolnosti umožnia.

      Miloš Kubáň, okresný koordinátor SOČ

    • Poďakovanie - ikuchyne.sk
     • Poďakovanie - ikuchyne.sk

     • Ďakujeme spoločnosti ikuchyne.sk za dodanie materiálov, katalógov a vzorkovníkov slúžiacich k skvalitneniu výučby žiakov našej školy, ktorí študujú v odbore operátor drevárskej a nábytkárskej výroby. Všetky sme použili v našej odbornej učebni. Veľmi sa tešíme a ďakujeme.

      Stoly Potočan

      Lavice iKuchyne