• Deň jablka

     • Ako osláviť deň jablka ak nie špecialitami. pripravenými z tohto rajského ovocia. A môžem vám povedať, že boli vynikajúce. Pochvala za prípravu patrí žiakom 4.G odbor kuchár pod vedením MOV p. Hanušniakovej a žiakom 2. K a MOV p. Gážikovej za krásnu dekoráciu. 

       

     • Zbierka Hodina deťom

     • Aj tento rok sa v uliciach miest koná zbierka Nadácie pre deti Slovenska - Hodina deťom. Ďakujem našim prváčkam, že takto pekne zbierali za našu školu.

     • Kurz laminácie obočia

     • Pokračujeme v sérii "učíme sa od najlepších" Profesionálka - lektorka pani Mgr. Antónia Kišová učí naše kozmetičky správny postup úpravy obočia = lamináciu.

     • Ako sme piekli kváskový chlieb

     • V dňoch 12.- 13. októbra, pri príležitosti Medzinárodného dňa chleba, piekli študenti 1. K triedy kváskové chleby. Okrem klasického s rascou upiekli aj brokolicový, kurkumový a viaczrnný. Vymysleli im originálne mená: Shrek, Zubajisko, Macek a Štefan. Ako to prebiehalo si môžete pozrieť tu:

      https://www.facebook.com/Stredn%C3%A1-odborn%C3%A1-%C5%A1kola-obchodu-a-slu%C5%BEieb-Doln%C3%BD-Kub%C3%ADn-106425481227539/videos/352817709867407

     • Priestor na prenájom

     • Nebytový priestor - o celkovej výmere 93,31 m2, nachádzajúci sa na prízemí stavby Domova mládeže so súpisným číslom 1188, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 390/56 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7723 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 2789 pre katastrálne územie Veľký Bysterec.

      bližšie informácie

     • Tlačím Tlačíš Tlačíme

     • Prvý ročník super akcie "KK" = kyslá kapusta. Natlačené! Výsledok ochutnáme pred Vianocami, keď si z KK pripravíme kapustnicu a iné dobroty. Popri tlačení šikovníci pripravili aj výborné šaláty. Zatlieskajme všetkým, ktorí túto akciu pripravili a uskutočnili. Reportáž z KK uvidíte aj na TV DK. Video bude taktiež čoskoro zverejnené na našich sociálnych sieťach. 


     • Jablkové variáce

     • Krásna a výborne zvládnutá akcia žiakov a MOV v našej školskej reštaurácii DB. Jedlá pripravovali žiaci 2.A odbor kuchár pod vedením MOV pani Valkovej a Zemenčíkovej. O obsluhu sa postarali žiaci 2.G odbor čašník pod vedením MOV pani Žáčikovej. No posúďte sami. 

     • Priestory na prenájom v Dolnom Kubíne

     • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, 026 80 Dolný Kubín, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle ZÁSAD HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA zverejňuje zámer prenajať časť svojho majetku formou priameho nájmu.Predmetom priameho nájmu je:

     • Exkurzia Oravský hrad

     • Žiaci V. K a niektorí žiaci z IV. K sa vrámci predmetu sprievodcovské služby zúčastnili návštevy Oravského hradu. Bolo fajn vidieť sprievodcu pri reálnej prehliadke. Bol úplne super, veľa sme sa inšpirovali. Ďakujeme.

     • Dobrý barber nad zlato

     • V pondelok na odbornom výcviku sme privítali v kaderníckom salóne odborníka na slovo vzatého. Ďakujeme profesionálnemu barberovi Jakubovi Mužilovi za praktickú ukážku pánskeho strihania a dobre mienené rady pre našich mladých kaderníkov. Veríme, že jeho úspešná cesta bude veľkou inšpiráciou a motiváciou pre našich budúcich "profíkov". 

     • Exkurzia

     •  

       

      Naši študenti odboru inštalatér a ich spolužiačky kaderníčky navštívili minulý týždeň areál ČOV Gäceľ. Pracovník ČOV ich previedol celým čistením odpadových vôd. Od hrubého prečistenia cez mechanické čistenie v usadzovacích nádržiach až po biologické čistenie vody. Taktiež študenti videli spracovanie a využitie kalov. Výrobu bioplynu v tlakových nádržiach a jeho následné využitie na kúrenie a výrobu elektrického prúdu. Ďakujeme pracovníkom ČOV za ich ochotu s trpezlivosť.

     • SPONZORSKÉ SLUŽBY

     • Ďakujeme Jurajovi Trnovskému z firmy TAP, s.r.o. za  sponzoring našej školy, ktorý ZDARMA vykonal deratizačné práce v našich budovách.

      ĎAKUJEME