• Čo mám robiť? Som prijatý(á) a nechcem na Vašej škole študovať

    • zákonný zástupca čo najskôr (aby sme vedeli informovať neprijatých) kompletne vyplní Potvrdenie o nenastúpení (stiahnuť TU  pre odbor hotelová akadémia, pre ostatné odbory / formulár príde aj s rozhodnutím o prijatí) a zašle ho do školy niektorou z možností (najneskôr do 30. 06. 2020):
     • prostredníctvom e-mailu odoslaním naskenovaného Potvrdenia o nenastúpení na skola@sosdk.sk
     • klasickou poštou
    • prajeme Vám úspešné štúdium na inej strednej škole