• Opravné skúšky

     • Termín opravných skúšok  za školský rok 2019/2020 zo všetkých predmetov sa konajú 16. 9. 2020 v budove na Š1.                      

                                                                                                                                                                                                                                   Tabačková

     • Prax Švajčiarsko (zmena organizácie výberového konania)

     • Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu v Banskej Bystrici, podobne ako po minulé roky, organizuje pre študentov hotelových akadémií, stredných odborných škôl zameraných na pohostinstvo a cestovný ruch, ako aj ostatných mladých záujemcov, odbornú prax v zariadeniach cestovného ruchu vo Švajčiarsku. Odborná prax sa uskutoční v termíne od 6. decembra 2020 do 6. apríla 2021. Výberové konanie pre záujemcov sa uskutoční 23.septembra 2020 (streda) vo Zvolene. 

      ZMENA ORGANIZÁCIE VÝBEROVÉHO KONANIA


      Bližšie informácie vám poskytne p. Michalica

     • Harmonogram obedov pre Š1

     • 11.55 – 12.10           I. K, II.K

      12.50 – 13.05           III. K, III.L , IV.K, IV. L

      13.45                        V.K, V. L, I.N , II. N

     • Covid-19: Kozmetický a kadernícky salón len na objednávku

     • VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI,

      vzhľadom na prijaté opatrenia proti šíreniu nákazy Covid-19 prijíma náš školský  kadernícky a kozmetický salón zákazníkov len na objednávku až do odvolania.

       

      KADERNÍCTVO:

      Mgr. Marcela Bečková, tel. kontakt: 0918370876

      Mgr. Zuzana Žúborová, tel. kontakt: 0918370815

       

      KOZMETIKA:

      Ing. Janka Žiaková, tel. kontakt: 0918370884

      Mgr. Andrea Oravcová, tel. kontakt: 0918370817

       

      Za porozumenie ďakujeme

     • Začiatok šk.r. 2020/2021

     • Milí žiaci,

      po dlhšej dobe sa otvoria brány škôl a samozrejme aj tá naša. Radi Vás opäť privítame v priestoroch školy

      2. septembra 2020 o 7.30 hod.

      Poprosíme Vás o príchod do svojich tried, spoločné otvorenie školského roka vzhľadom na epidemiologickú situáciu nebude. Nezabudnite na rúško, ktoré sa stalo súčasťou nášho života.

      Prosíme všetkých žiakov, aby ste priniesli vyplnený dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (viď príloha). Ide o dva dôležité dokumenty, ktoré ak nemáte možnosť ich vytlačenia, prepíšte ich prosím ručne .

      Žiaci prvého ročníka, ktorí boli prijatí na odbor hotelová akadémia prídu do budovy na ulici Pelhřimovská 1186 (oproti aquarelaxu). Žiaci 1.N triedy prídu do budovy na Pelhřimovskej ulici, učebne č. 7. Žiaci prijatí na odbor kuchár, čašník, kozmetik, kaderník a inštalatér prídu do budovy na ulici M. R. Štefánika (oproti autobusovej stanici). Pri príchode dostanú informáciu o svojej triede. Aj Vy milí prváci musíte priniesť uvedené prílohy a aj Vy nezabudnite rúško.

      Covid19_dotaznik_a_vyhlasenie_ziaka__zak._zastupcu.docx

     • PRERUŠENIE VYUČOVANIA OD 16. DO ODVOLANIA

     • Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s opatrením proti šíreniu nového koronavírusu, prerušuje vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach na Slovensku prerušené od 16. do ODVOLANIA. Vyučovanie bude aj naďalej prebiehať formou samoštúdia.

      Vyučovanie na našej škole bude prebiehať dištančnou formou, zabezpečenou pomocou systému EduPage a ďalšej elektronickej komunikácie. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu, preto žiadame všetkých žiakov, aby sledovali svoje konto na EduPage, kde im vyučujúci budú zasielať študijné materiály, prípadne testy, ktoré vyučujúci môžu v plnej miere hodnotiť.

      Žiaci budú posielať vypracované úlohy výlučne cez systém EduPage predpísaným spôsobom z dôvodu triedenia úloh do jednotlivých tried a zadaní. Iní spôsob odovzdávania vypracovaných úloh je možný len vo výnimočných situáciách a po dohode s vyučujúcim

      Pre aktuálne informácie týkajúce sa vyučovania sledujte naďalej stránku školy a správy na EduPage.

    • aj TY v IT
     • aj TY v IT

     • Dovoľujeme si pozvať vaše študentky na prvé ONLINE Aj Ty v IT Coding Clubs na témy:

      Kedy: 3.4.2020

      "Úprava fotografií v GIMPe"https://www.ajtyvit.sk/...

       

      Kedy: 9.4.2020

      "Základy programovania v JavaScritpe s porcessingom": https://www.ajtyvit.sk/...

       

      Kedy: 29.4.2020

      "Praktická bezpečnosť na internete": https://www.ajtyvit.sk/...

       

      Čas: Coding Cluby sa budú konať v čase od 17 do 20 hod.

      Kde: Coding Club bude prebiehať ONLINE, podrobné informácie budeme registrovaným účastníčkam zasielať mailomKapacita: 15 dievčat

      REGISTRÁCIA: je možná na vyššie priložených linkoch k jednotlivým eventom.

      Podujatia sú určené pre študentky stredných škôl a osemročných gymnázií.

      V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na mailových adresách pri konkrétnych eventoch.

      S pozdravom

      Mirka Čechová

    • Okresné kolo SOČ - ZRUŠENÉ
     • Okresné kolo SOČ - ZRUŠENÉ

     • Na základe pretrvávajúcej vírusovej epidémie je okresné kolo SOČ, pre okresy Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín, ktoré sa malo konať v piatok 13.3.2020, zrušené. O náhradnom termíne vás včas budeme informovať, keď to okolnosti umožnia.

      Miloš Kubáň, okresný koordinátor SOČ

    • Poďakovanie - ikuchyne.sk
     • Poďakovanie - ikuchyne.sk

     • Ďakujeme spoločnosti ikuchyne.sk za dodanie materiálov, katalógov a vzorkovníkov slúžiacich k skvalitneniu výučby žiakov našej školy, ktorí študujú v odbore operátor drevárskej a nábytkárskej výroby. Všetky sme použili v našej odbornej učebni. Veľmi sa tešíme a ďakujeme.

      Stoly Potočan

      Lavice iKuchyne